Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü
UZAKTAN ÖĞRETİM MERKEZİ

Çünkü Mesafeler Eğitime Engel Değildir

 

Üniversitemiz, nitelikli insan yetiştirmek için hiçbir engeli kabul etmemektedir. Uzaktan eğitim teknolojileriyle, dışarıdan eğitim imkânı sağlayan Uzaktan Öğretim Merkezi; gelişen dünyayı takip eden, yenilikçi, alanında yeterli ve nitelikli öğrencileri ülkemize kazandırmaktadır.

Gelişmekte olan teknolojisi ile birlikte; eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak kalitesini her zaman zirvede göreceğimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Merkezi’nde;  

  • Uzaktan eğitim teknolojileri ve uzman öğretim elemanları ile ihtiyaç duyulan alanlarda kaliteli insan yetiştirilmekte,
  • Örgün eğitim alma imkânı bulamayan gençlere ve çalışanlara ilgi duydukları alanlarda nitelikli eğitim alma ve diploma sahibi olma şansı verilmekte,
  • Bilgi düzeyi fark etmeksizin her bireye e-öğrenme yoluyla yaşam boyu öğrenme fırsatı sunulmaktadır.

HKÜ Uzaktan Öğretim Merkezi Eğitim Kadrosu 

Genel Koordinatör: Uzaktan öğretim biriminin genel sorumlusu olup uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetleri ile akademik gereklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; birimlerin ve personelin uyumlu, etkin bir şekilde çalışmalarını koordine etmektedir.

Genel Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Hasan Selçuk SELEK

E-posta: hsselek@hku.edu.tr

Birim Koordinatörü: Uzaktan öğretimle yürütülen diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanıdır. Ek olarak, birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin idareli yürütülmesini sağlamaktadır.

Birim Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU

E-posta: mehmet.karpuzcu@hku.edu.tr

Program Koordinatörü: Uzaktan Öğretim İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Diploma Programı’nın koordinasyonu, ders içeriklerinin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanıdır.

Teknik Koordinatör (Ders Koordinatörü): Uzaktan öğretim sisteminin tüm teknik hizmetlerini yürüten ve koordineli çalışmasını sağlayan teknik uzmandır. Uzaktan öğretimin tüm unsurlarının oluşturulması, geliştirilmesi, teknik öğretim süreçleri, sistemin 7/24 faal halde tutulması ve muhtemel teknik aksaklıkların giderilmesi konularında görev almaktadır.

 Teknik Koordinatör : Tuğrul TIRPAN 

 E-posta:  tugrul.tirpan@hku.edu.tr

İdari Personel: Derslerin yürütülmesi, öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin sağlanması, sınavların gerçekleştirilmesi, birim sekreterliği ve birimler arası eğitim-öğretim koordinasyonu ile ilgili işlemleri yerine getirmektedir.   

         İdari Personel: Sadık Seçkin

         E-posta: sadik.seckin@hku.edu.tr